Τα Στελέχη των Εταιρειών – Μελών της Διεθνούς Ναυτικής Ενώσεως, που έχουν ολοκληρώσει επιτυχώς το εκπαιδευτικό πρόγραμμα και στα οποία έχει απονεμηθεί το
Agent Diploma από τη FONASBA

COSCO Shipping Lines (Greece) S.A.

Μαρία Χατζηδιαμαντή

Θανάσης Γιαννακόπουλος

Παναγιώτης Κεντερλής

Βαρβάρα Σκαβάτσου

Γιώτα Περσίδου

Αντώνης Χήρας

Αθηνά Ριδάκη

Δήμητρα Μαρία Τσετσενέκου

DELPA SHIPPING & TRANSPORT CO. LTD.

Γιώργος Ζησιμόπουλος

Νίκος Μπούχλας