Διεθνής Ναυτική Ένωση: Liner Shipping, Agency, Ports & Logistics στο Ίδρυμα Λασκαρίδη

H σημασία της ναυτιλίας διεθνών τακτικών γραμμών στην παγκόσμια εφοδιαστική αλυσίδα, ο ρόλος του ναυτιλιακού πράκτορα, οι προοπτικές ανάπτυξης των ελληνικών λιμένων σε ένα ανταγωνιστικό και μεταβαλλόμενο περιβάλλον και οι ευκαιρίες επαγγελματικής σταδιοδρομίας για τους Νέους, αποτέλεσαν τα κύρια θέματα συζήτησης κατά την ενημερωτική εκδήλωση που συνδιοργάνωσαν η Διεθνής Ναυτική Ένωση και η Isalos.net, με […]