Διατελέσαντες Πρόεδροι Διεθνούς Ναυτικής Ενώσεως

Αλφρέδος Στίβεν

(Πρόεδρος από 04.03.1922 έως 20.04.1922)

Νικόλαος Χαραλάμπης

(Πρόεδρος από 20.04.1922 έως 30.12.1938)

Γεώργιος Φραγκόπουλος

(Πρόεδρος από 01.01.1939 έως 31.12.1940)

Ευγένιος Ευγενίδης

(Πρόεδρος από 01.01.1941 έως 06.03.1945)

Κωνσταντίνος Αθανασούλας

(Πρόεδρος από 07.03.1945 έως 04.04.1962)

Κωνσταντίνος Μπέζης

(Πρόεδρος από 05.04.1962 έως 08.01.1966)

Δημήτριος Αγγελόπουλος

(Πρόεδρος από 09.01.1966 έως 14.06.1988)

Σπυρίδων Μαρινάκης

(Πρόεδρος από 14.06.1988 έως 29.05.1991)

Νικόλαος Τραυλός

(Πρόεδρος από 03.06.1991 έως 22.05.1994)

Δημήτριος Θεοδωρικάς

(Πρόεδρος από 23.05.1994 έως 30.03.1997)

Δημοσθένης Γιαννόπουλος

(Πρόεδρος από 31.03.1997 έως 03.04.2000)

Νικόλαος Τραυλός

(Πρόεδρος από 04.04.2000 έως 30.03.2003)

Σπυρίδων Αγγελόπουλος

(Πρόεδρος από 31.03.2003 έως 03.04.2006)

Νικόλαος Αρβανίτης

(Πρόεδρος από 04.04.2006 έως 29.03.2012)

Ιωάννης Χατζηαντωνίου

(Πρόεδρος από 30.03.2012 έως 02.04.2018)

Φίλιππος Κωστόπουλος

(Πρόεδρος από 03.04.2018 έως - 14.04.2021)

Αντώνιος Βενιέρης

(Πρόεδρος από 14.04.2021 έως - )