Αναγγελία διενέργειας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως Δ.Ν.Ε. και πρόσκληση υποβολής Υποψηφιοτήτων 25.20212021

Αναγγελία διενέργειας Τακτικής Γενικής Συνελεύσεως Δ.Ν.Ε. και πρόσκληση υποβολής Υποψηφιοτήτων ως Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής (αριθμός πρωτοκόλλου 25 | 2021)

Αναγγελία-διενέργειας-Τακτικής-Γενικής-Συνελεύσεως-Δ.Ν.Ε.-και-πρόσκληση-υποβολής-Υποψηφιοτήτων-25.2021

Tags: